Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 25.031

2015.03.18

 

Wyliczanie podatku dochodowego - wprowadzono możliwość pominięcia kwoty wolnej przy wyliczaniu podatku dochodowego ( PODMIOT GOSPODARCZY -> dane właściciela lub współwłaściciela firmy ).

Aktualizacja do wersji 25.03

2015.03.15

 

Wynagrodzenia - zaktualizowano e-deklaracje podatkowe PIT-11(22) oraz PIT-8AR(5) przeznaczone do wysyłki elektroniczej do systemu e-deklaracje.

Aktualizacja do wersji 25.021

2015.02.20


Wynagrodzenia - zaktualizowano deklaracje podatkowe PIT-4R(5), PIT-8AR(5), PIT-11(22) do wersji obowiązującej w 2015 roku.

Aktualizacja dotyczy wyłącznie wersji do wydruku.

 

E-deklaracje do wysyłki elektronicznej będą aktualizowane po udostępnieniu ich przez Min.Finansów.

Aktualizacja do wersji 25.02

2015.02.05

 

Nowe wzory e-deklaracji VAT7 i VAT7K opublikowane przez MF pod koniec stycznia 2015 r. składanych od rozliczenia za styczeń 2015 r.

 

UWAGA!

Konsekwencją wysyłki e-deklaracji VAT7 lub VAT7K na wzorach z wersji 20.00 lub 20.01 może być nieprzyjęcie przez US tych deklaracji (mimo pobrania UPO), oraz konieczność wystąpienia do US o ich anulowanie.

 

Rozwiązaniem jest aktualizacja programu do wersji 25.02 lub pobranie z naszej strony i zainstalowanie nowych wzorów e-deklaracji.

Uwaga. Deklaracje drukowane bezpośrednio z programu są prawidłowe.

Aktualizacja do wersji 25.01

2015.01.31

 

Zakupy - dodano wydruk rejestru zakupów z uwzględnieniem zakupów towarów handlowych lub zakupów "kosztowych".

Aktualizacja do wersji 24.12

2014.12.20

 

Wynagrodzenia - zaktualizowano wzory deklaracji podatkowych do nowych wersji: PIT-4R(5), PIT-8AR(4), PIT-11(21), w wersji do wydruku jak i do wysyłki elektroniczej do systemu e-deklaracje.

Aktualizacja do wersji 24.11

2014-11-01

 

Wynagrodzenia - wprowadzono możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, PIT-11 do systemu e-deklaracje, dla posiadaczy podpisu elektronicznego kwalifikowanego.

 

Aby móc korzystać z nowej funkcjonalności należy ją uaktywnić poprzez ustawienie "TAK" w module WYNAGRODZENIA -> KARTY PRZYCHODÓW PRACOWNIKÓW -> KONFIGURACJA -> MOŻLIWOŚĆ GENEROWANIA E-DEKLARACJI PIT4R, PIT8AR, PIT11.

Opis procedury zawarto w pliku "Elektroniczne wysyłanie deklaracji PIT-4R PIT-8AR PIT-11.pdf".

Aktualizacja do wersji 24.07

2014-07-10

 

Kilometrówka - Rozliczenie kosztów używania samochodu prywatnego do celów związanych z działalnością gospodarczą - wprowadzono mozliwość odliczenia 50% podatku VAT od zakupów związanych z eksploatacją pojazdów.

 

UWAGA. Zmianie uległ sposób wprowadzania dokumentów do rejestru wydatków. Bez wzgledu na to czy podatek VAT podlega odliczeniu czy nie podlega, do rejestru należy wprowadzać kwoty netto, VAT i brutto. Dopiero po wprowadzeniu tych kwot ukaże się okno wyboru dające możliwość określenia właściwego zakwalifikowania podatku. Zmiana ta umożliwia właściwe zaksięgowanie tych kosztów w rejestrze zakupów.

Aktualizacja do wersji 24.03

2014.03.10

 

 • Sprzedaż - rozliczanie faktur ZALICZKA - dodano możliwość wyboru faktur ZALICZKA, które nie mają brać udziału w bieżącym rozliczeniu. Wyboru dokonuje się poprzez zaznaczenie ich klawiszem SPACJA w chwili, gdy po zakończeniu wprowadzania nowej faktury program proponuje rozliczenie faktur ZALICZKA.
 • Amortyzacja - dodano usuwanie ostatniego rozliczenia rat amortyzacyjnych (klawisz DEL-usuń).
 • Przystosowano program do przepisów wchodzących w życie z dniem 1 kwietnia br., dotyczących 50% odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z eksploatacją pojazdów samochodowych używanych do celów służbowych i prywatnych. Szczegółowe informacje zawarto w pliku "VAT 50.pdf".
 • Wprowadzono automatyczne proponowanie i przeliczanie kwot wprowadzanych do książki przychodów i rozchodów w trakcie zapisywanie dokumentów zakupu do rejstru. Opcję można wyłączyć w konfiguracji dotyczącej rejestru zakupów.

Aktualizacja do wersji 24.00

2014.01.01

 

- Wynagrodzenia - wprowadzono drugą pozycję dla przerwy w opłacaniu składek ZUS.
- Rejestry zakupów:

 • wyświetlanie informacji o kursie waluty w przypadku zakupów walutowych,wprowadzanie i wyświetlanie informacji o dokumencie pierwotnym w przypadku zakupów z odwrotnym obciążeniem VAT,
 • możliwość sprawdzenia, czy dokument wprowadzany do rejestru został zapisany wcześniej (po wprowadzeniu numeru dokumentu lub jego części i/lub daty wystawienia - klawisz F5),
 • wyświetlenie pozycji, pod którą dokument został zapisany w księdze przychodów i rozchodów (klawisz F5).

- Zakupy niezapłacone:               

 • wyświetlenie pozycji, pod którą dokument został zapisany w księdze przychodów i rozchodów dla każdego dokumentu (w przypadku dużej ilości wpisów w księdze może znacznie wydłużyć czas uruchomienia opcji) lub na żądanie (klawisz F5). Wyboru dokonuje się poprzez ustawienie opcji w konfiguracji zakupów. Standardowo wyświetlane są pozycje dla każdego dokumentu.

 

- Sprzedaż

 • Przystosowano program do wymagań znowelizowanej ustawy o podatku VAT obowiązującej od 01.01.2014r.

 

- OBSŁUGA PODATKU VAT - REJESTRY SPRZEDAŻY i DOKUMENTÓW KORYGUJĄCYCH:

 • zakres wprowadzanych danych rozszerzono o datę powstania obowiązku podatkowego. Data ta jest głównym wyznacznikiem zakwalifikowania danego dokumentu sprzedaży do właściwego okresu       rozliczeniowego,
 • dodano możliwość zmiany sortowania wprowadzonych dokumentów według daty dokumentu lub daty powstania obowiązku podatkowego (klawisz F7). Informacja o aktualnej kolejności sortowania jest wyswietlana w górnej części ekranu. Zakres dat wg. których wykonywane są wydruki lub podsumowania rejestrów sprzedaży obowiązuje dla wybranej kolejności sortowania,
 • dodano możliwość wyświetlenia pozycji, pod którą dany dokument został zapisany w księdze przychodów i rozchodów (klawisz F5).


- SPRZEDAŻ:

 • dodano możliwość wyświetlenia pozycji, pod którą dany dokument został zapisany w księdze przychodów i rozchodów (klawisz F5),
 • dodano możliwość wystawiania faktur ODWROTNE OBCIĄŻENIE połączone z rejestracją na drukarce fiskalnej,

 

- TWORZENIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY

 • roszerzono zakres tworzonych dokumentów o FAKTURA ODWROTNE OBCIĄŻENIE oraz FAKTURA ODWROTNE OBCIĄŻENIE + PARAGON FISKALNY.

UWAGA !

Program nie kontroluje w żaden sposób czy dany towar lub usługa podlegają zasadom sprzedaży stosowanym dla faktur Odwrotne Obciążenie.

 

UWAGA !

Aby był możliwy wydruk paragonu fiskalnego do faktury Odwrotne Obciążenie, należy w menu FUNKCJE SPECJALNE -> OBSŁUGA DRUKARKI FISKALNEJ -> PRZYPISANIE STAWEK PODATKU VAT przypisać nową stawkę oznaczoną symbolem "-" (kreska - nie podlega VAT) jako kolejną wolną - czyli STAWKA E lub STAWKA F. Taką samą literę stawki należy zaprogramować w drukarce fiskalnej z wartością "0" (tzw. zero techniczne). Odpowiedniego zaprogramowania drukarki fiskalnej powinien dokonać uprawniony serwisant.

 • Sprzedaż w walucie obcej - dodano pole do wprowadzenia daty kursu waluty. Na wydruku faktury w walucie obcej drukowany jest kurs waluty i data kursu. Jeżeli w programie jest aktywna opcja KONFIGURACJA - WŁĄCZ AUTOMATYCZNE POBIERANIE KOMUNIKATÓW, oraz komputer posiada     dostęp do internetu, kurs waluty i data kursu są pobierane i wyswietlane automatycznie. Wyznacznikem dla daty kursu waluty jest dzień daty dostawy.

Aktualizacja do wersji 23.10

2013.10.11


 • Wynagrodzenia - wprowadzono nowe druki deklaracji podatkowych:
  PIT-11(20), PIT-4R(4), PIT-8AR(3).
  Możliwość wydruku tylko na czystych kartkach.
Wygenerowano w sekund: 0.06
236,612 unikalne wizyty