Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 23.09

2013.09.01

 • Wprowadzono możliwość elektronicznego przesyłania e-deklaracji VAT-UE.

 

2013.09.23

 • Wersja programu obsługująca DOKUMENT DOSTAWY WYROBÓW WĘGLOWYCH została przystosowana do wymagań nowelizacji ustawy o podatku akcyzowym z dnia 12 lipca 2013 oraz rozporządzenia MF z dn. 16 wrzesnia 2013.

Aktualizacja do wersji 23.07

2013.07.01

 • W związku z nowelizacją ustawy o VAT wprowadzającą tzw. "Ulgę na Złe Długi" wprowadzono do programu nowy moduł ralizujący postanowienia art.89a i art.89b ustawy o VAT, czyli rozliczenie podatku VAT w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności. Opis działania zawarto w pliku Ulga na złe długi.pdf.

Aktualizacja do wersji 23.06

2013.06.09

 • Nowe deklaracje VAT w wersji VAT7(14) i VAT7_K(8),
 • Elektroniczne przekazywanie deklaracji VAT w wersji VAT7(14) i VAT7_K(8)
 • Wprowadzono trzecią kasę INNE, do której zapisywane są operacje gdzie sposób zapłaty jest INNY oraz wszystkie kompensaty.
 • Dodano możliwość wyświetlenia historii płatności związanej z aktualnie wybranym dokumentem ( klawisz F2-korekta ).
 • Zmiana wpłaconej kwoty, w przypadku dokumentów zapłaconych w całości, polega na dokonaniu zapisów typu STORNO w odpowiednich kasach i wpisaniu nowej wartości w wybranej kasie.
 • W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów dot. prowadzenia księgi przychodów i rozchodów z dnia 30 kwietnia 2013 roku opracowano nowy sposób obsługi dokumentów mających wpływ na koszty uzyskania przychodu. Opis działania zawarto w pliku "Korekta KUP"

Aktualizacja do wersji 23.04

2013.04.11

 • Sprzedaż - dodano możliwość zmiany kontrahenta dla już wystawionych dokumentów sprzedaży.
 • Wydruk faktury PRO-FORMA - nie jest drukowany NIP sprzedawcy. Ma to na celu uniknięcie uznania takiej faktury za dowód księgowy.
 • Sprzedaż - dla kontrahentów z zablokowaną możliwością sprzedaży (w wyniku przekroczenia terminu zapłaty lub kwoty zaległości) umożliwiono wystawienie dokumentu sprzedaży płatnego wyłącznie gotówką. Odpowiednich ustawień dokonuje się w menu konfiguracji SPRZEAŻ -> KONFIGURACJA -> Dopuścić płatność gotówką dla kontrahentów z blokadą sprzedaży.

 

2013.05.06

 • Wprowadzono lektroniczne przekazywanie deklaracji VAT w wersji VAT7(13) i VAT7_K(7)

Aktualizacja do wersji 23.03

2013.03.31

 • Udostępniono możliwość obsługi funkcji programu za pomocą myszy.

Aktualizacja do wersji 23.02

2013.03.06

 • Wynagrodzenia - dodano możliwość wprowadzenia kwoty świadczenia rehabilitacyjnego. Dotyczy firm uprawnionych do wypłaty zasiłku chorobowego.

Aktualizacja do wersji 23.01

2013.01.25

 • Wynagrodzenia - rejestracja umów-zlecen - wprowadzono możliwość wyboru sposobu obliczania podatku od wynagrodzeń na zasadach ryczałtu lub ogólnych.
 • Wydruki deklaracji podatkowych - wprowadzono możliwość określenia celu złożenia formularza (złożenie lub korekta).

 

2013.02.06

 • Wydruk niezapłaconych dokumentów sprzedaży uszeregowany według kontrahentów lub kolejności faktur

Aktualizacja do wersji 23.00

2012.12.17

 • Możliwość dokonywania kompensat zobowiązań wzajemnych (opcja KONTRAHENCI). Opis procedury zawarto w pliku "Kompensaty".
 • Utworzenie mechanizmów analizujących wpływ niezapłaconych faktur zakupu na koszty uzyskania przychodów i korektę podatku VAT.
 • Deklaracja VAT7 i VAT7_K, wzory na rok 2013

 

2012.12.19

 • Fakturowanie - przystosowano program do najnowszego rozporządenia MF w sprawie wystawiania faktur. Na wszystkich wydrukach zamiast FAKTURA VAT drukuje się oznaczenie FAKTURA.
  Dla tworzonych faktur dla których podatnikiem jest nabywca drukuje się napis "odwrotne obciążenie". Faktury dla kórych podstawę opodatkowania stanowi marża są opatrzone informacją o stosowanej procedurze marży:
  - Procedura marży dla biur podróży,
  - Procedura marży - towary używane,
  - Procedura marży - dzieła sztuki,
  - Procedura marży - przedmioty kolekcjonerskie i antyki.
  Wyboru odpowiedniego oznaczenia dokonuje się w SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA -> PROCEDURA MARŻY JEST STOSOWANA DLA:.

 

2012.12.20

 • Wprowadzono możliwość elektronicznej wysyłki deklaracji VAT-7 oraz VAT7-K dla posiadaczy podpisu elektronicznego kwalifikowanego. Opis procedury znajduje się w pliku "Elektroniczny przekaz deklaracji VAT".

Aktualizacja do wersji 22.xx w roku 2012

Opis aktualizacji wykonanych w roku 2012.

Aby się zapoznać liknij "czytaj więcej".

Aktualizacja do wersji 21.xx w roku 2011

Opis aktualizacji wykonanych w roku 2011.

Aby się zapoznać kliknij "czytaj więcej".

Aktualizacja do wersji 20.xx w roku 2010

Opis aktualizacji wykonanych w roku 2010.

Aby się zapoznać kliknij "czytaj więcej".

Wygenerowano w sekund: 0.06
240,873 unikalne wizyty