Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Aktualizacja do wersji 30.02

2020.02.03

 

Podatek VAT

 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-7(20) i VAT-7K(14) obowiązujące od stycznia 2020 roku.

Aktualizacja do wersji 30.01

2020.01.17


SPRZEDAŻ

 • Wprowadzono możliwość wydruku NIP nabywcy na paragonie fiskalnym. Aby umieścić na paragonie fiskalnym NIP nabywcy, należy skorzystać z opcji TWORZENIE DOKUMENTÓW SPRZEDAŻY. Po wybraniu lub dopisaniu kontrahenta i uzupełnieniu bądź odwieszeniu zawartości dokumentu sprzedaży można wybrać PARAGON lub FAKTURA + PARAGON. Dla tego rodzaju dokumentów zostanie wydrukowany paragon fiskalny zawierający NIP nabywcy.
  Opisywana funkcjonalność działa tylko dla drukarek obsługujących protokół POSNET - nowa homologacja i kompatybilnych.

Wersja 30.00 na rok 2020

2020.01.01

 • Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2020 roku.

Aktualizacja do wersji 29.12

2019.12.31

 

WYNAGRODZENIA

 • wprowadzono nowe e-deklaracje PIT-11(25), PIT-4R(9), PIT-8AR(8) obowiązujące przy rozliczeniach podatku od wynagrodzeń za 2019 rok.

Aktualizacja do wersji 29.12

2019.12.01

 

SPRZEDAŻ

 • Wprowadzono nową strukturę pliku JPK_FA(3), obowiązującą od 2 grudnia 2019 r. Plik ten powinien być generowany i wysłany elektronicznie tylko na żądanie U.S.

 

Podatek VAT

 • Dodano nowe wzory deklaracji: VAT-7(20) i VAT-7K(14)

Aktualizacja do wersji 29.11

2019.11.01

SPRZEDAŻ - MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
 • Od 1 września 2019 został wprowadzony obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności dla faktur VAT o wartości 15 tys. zł lub wyższej, dokumentujących sprzedaż towarów lub usług zawartych w załączniku nr 15 znowelizowanej ustawy o VAT.
  Jednym z wymagań tej nowelizacji jest obowiązek umieszczania napisu "mechanizm podzielonej płatności" na takich fakturach. W programie została zaimplementowana możliwość umieszczenie takiego napisu na wydruku faktury.
  W opcji SPRZEDAŻ -> KONFIGURACJA, na drugiej stronie, w pozycji "Informację o podzielonej płatności na fakturze drukować:" należy wybrać jedną z możliwości:
  - pytać powyżej 15,000 zł
  - zawsze powyżej 15,000 zł
  - zawsze pytać
  - zawsze
  - nigdy

  W zależności od potrzeb należy wybrać jedną z w/w pozycji.
  Jeżeli zostanie wybrana pozycja ze słowem "pytać" to przed zakończeniem tworzenia nowej faktury pojawi się pytanie o to czy umieścić na wydruku faktury napis dotyczący MPP. Fakt umieszczenia napisu zostanie przez program zapamiętany. Informacja o tym będzie wyświetlana na górnej części ramki z listą faktur.
  Po wydrukowaniu faktury napis dotyczący MPP można włączyć lub wyłączyć, co może być przydatne np. w wypadku pomyłki podczas tworzenia faktury. Aby to zrobić, w momencie gdy jest wyświetlana lista faktur, należy ustawić się na daną fakturę, wcisnąć klawisz F2 i wybrać DOADJ/USUŃ INFORMACJĘ "MPP".
KONTRAHENT
 • Dodano możliwość pobierania danych z "Białej księgi" wraz z opcją weryfikacji konta bankowego kontrahenta, wykorzystywanego przy MPP. Menu umożliwiające sporządzanie różnych wyciągów wzbogacono o "Wykaz sprawdzeń w 'Białej księdze'". Umożliwia on przeglądanie wszystkich dotychczasowych sprawdzeń w tej księdze wraz z ponownym ich wydrukowaniem.
ZAKUPY
 • Program weryfikuje konto kontrahenta przy płatnościach MPP. Daje również możliwość  wydrukowania informacji otrzymanych z "Białej księgi".
  Przy przeglądaniu rejestru dokumentów zakupu istnieje możliwość ponownego wydrukowania informacji z "Białej księgi", wprowadzonych przy płatności MPP ( funkcja F2-korygowanie -> SPRAWDZENIE W "BIAŁEJ KSIĘDZE".
  Informację wskazującą iż jest to dokument MPP można dodać przy kończeniu wprowadzania zawartości dokumentu zakupu, lub po ustawieniu się na zapisanym dokumencie i wybraniu funkcji F2-korygowanie -> DODATKOWE OZNACZENIE DOKUMENTU.

Aktualizacja do wersji 29.10

2019.10.01

 WYNAGRODZENIA
 • Od 1 października 2019 zmianie uległa wysokość stawki PIT z 18% na 17% oraz wyskość pracowniczych kosztów uzyskania przychodów. W związku ze zmianą stawki PIT zmieniła się także miesięczna kwota wolna od podatku z 46,33 zł na 43,76 zł.
  Moduł WYNAGRODZENIA uzupełniono o automatyczne uwzględnienie zmiany stawki PIT od października 2019.

  UWAGA!
  Przy wprowadzaniu wynagrodzeń wypłacanych w październiku, nowe kwoty kosztów uzyskania przychodu oraz kwotę wolną należy wpisać w odpowiednie pola na karcie wynagrodzeń. W następnych miesiącach będą one automatycznie powtarzane.

ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY
 • Wyliczanie zaliczek na podatek dochodowy wg stawki 17,75% i kwoty zmniejszającej podatek w wysokiości 548,30 PLN, w przypadku liczenia zaliczek za wrzesień lub 3 kwartał i kolejne okresy rozliczeniowe 2019 roku, których podstawa opodatkowania nie przekracza pierwszego progu podatkowego.

Aktualizacja do wersji 29.08

2019.08.01

WYNAGRODZENIA
 • Umożliwiono wprowadzanie wynagrodzeń dla pracowników, którzy w dniu wypłaty nie ukończyli 26 roku życia, czyli podlegjących zwolnieniu z PIT.
  W tym celu, w tabeli danych pracownika, w ostatniej pozycji "Zwolniony z PIT" należy wprowadzić wartość "TAK" lub "NIE".
  Od sierpnia 2019 roku zwolnieni z PIT mogą być pracownicy, którzy złożyli pracodawcy odpowienie oświadczenie. W takim przypadku w pole "Zwolniony z PIT" należy wprowadzić wartość "TAK". Ponadto w karcie przychodów za dany miesiąc (w 2019 roku od sierpnia do grudnia), należy wprowadzić nową wartość "Dzień wypłaty". Na podstawie daty urodzenia, program oblicza wiek pracownika i sprawdza, czy na dzień wypłaty ukończył 26 lat życia. Jeżeli nie, program nie naliczy zaliczki na podatek dochodowy. Po ukończeniu 26 roku życia program bądzie naliczał zaliczkę PIT bez względu na wartość pozycji "Zwolniony z PIT".
  Powyższy opis dotyczy także umów-zleceń. Pozostałe rodzaje umów nie są objęte opisywanym zwolnienie z PIT.

  UWAGA. W celu prawidłowego obliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy zerować wartości w polach "Koszt uzysk. przychodu", oraz "Kwota wolna". Są one niezbędne do obliczenie "hipotetyczej" zaliczki PIT, której wysokość może mieć wpływ na ogranicznie składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Aktualizacja do wersji 29.07

2019.07.01

 

SPRZEDAŻ

 •  Wprowadzono nową strukturę pliku JPK_FA(2). Plik ten powinien być generowany i wysłany elektronicznie na żądanie U.S.

AKTUALIZACJA PROGRAMU FIRMEN                                        

 • Uruchomiono opcję umożliwiającą samodzielne pobieranie aktualizacji programu. W przypadku otrzymania informacji o przygotowaniu takiej aktualizacji przez firmę ComPil, należy wybrać opcję FUNKCJE SPECJALNE a następnie SPRAWDŹ DOSTĘPNOŚĆ ATUALIZACJI PROGRAMU.

Aktualizacja do wersji 29.22

2019.02.20

 

OBLICZANIE PODATKU VAT

 • Wprowadzono nowe wzory e-deklaracji VAT-7(19) i VAT-7K(13).

Aktualizacja do wersji 29.021

2019.02.16

KONTRAHENCI
 • Dodano możliwość szukania kontrahenta po NIP, wprowadzanym do pola "Kontrahent", bez konieczności przechodzenia do pola "NIP".
ZAKUPY
 • W trakcie wprowadzania dokumentów niezapłaconych, bezpośrednio do rejestru zakupów, program proponuje "PRZELEW" jako sposób zapłaty.
Wygenerowano w sekund: 0.06
240,868 unikalne wizyty