Aktualnie online

· Gości online: 1

· Użytkowników online: 0

· Łącznie użytkowników: 1
· Najnowszy użytkownik: Wojtek

Powitanie

Witaj na stronie firmy ComPil - Usługi informatyczne

Aktualizacja do wersji 26.04

2016.04.20

 

Księga Przychodów i Rozchodów została rozszerzona o kolumnę przeznaczoną do wpisywania kosztów działalności badawczo-rozwojowej (B + R) - zgodnie z nowym rozporzadzeniem M.F. w sprawie prowadzenia KPiR.

Aktualizacja do wersji 26.02.1

2016.02.09

 

Podatek VAT - nowa e-deklaracja VAT-7K(10).

Aktualizacja do wersji 26.02

2016.02.06

 

Podatek VAT - nowa e-deklaracja VAT-7(16).

Aktualizacja do wersji 26.00

2016.01.05


Wprowadzono nową wersję programu obowiązującą w 2016 roku.

Aktualizacja do wersji 25.12

2016.01.15

 

Wynagrodzenia

  • zaktualizowano e-deklaracje podatkowe PIT-4R(6), PIT-8AR(6) do wersji obowiązującej w 2016 roku.

Aktualizacja do wersji 25.11

2015.11.30

 

Wynagrodzenia

  • zaktualizowano deklaracje podatkowe PIT-4R(6), PIT-8AR(6), PIT-11(23) do wersji obowiązującej w 2016 roku. Aktualizacja dotyczy wyłącznie wersji do wydruku. E-deklaracje do wysyłki elektronicznej będą aktualizowane po udostępnieniu ich przez Min.Finansów.

Aktualizacja do wersji 25.10.2

2015.10.20

 

Ewidencja Przychodów (ryczałt):

  • wprowadzono wydruk ewidencji przychodów za dowolny okres w ramach roku podatkowego,
  • obliczanie zryczałtowanego podatku dochodowego uzupełniono o zestawienie zaliczek na podatek dochodowy i faktycznie wpłaconych kwot, z możliwością wydruku.

Aktualizacja do wersji 25.10.1

2015.10.12


- Wynagrodzenia:

  • karty wynagrodzeń - wprowadzono możliwość wpisywania dwóch pozycji dla wynagrodzenia chorobowego w tym samym miesiącu, oraz zmieniono wydruk kartoteki świadczeń chorobowych.
  • rejestr umów-zleceń - umożliwiono wprowadzenie pustego (bez kwoty wynagrodzenia) zapisu do rejestru.

Aktualizacja do wersji 25.10

2015.10.01

- Sprzedaż w walutach obcych:

  • wprowadzono wyświetlanie informacji o wartości dokumentu sprzedaży w walucie podczas przeglądania rejestrów sprzedaży,
  • wydruk zaległości płatniczych drukuje kwotę zaległości w walucie, w której został wystawiony dokument sprzedaży.

Aktualizacja do wersji 25.09

2015.09.10

 

Nowe elektroniczne wersje e-deklaracji VAT-7, VAT-27 obowiązujące od 4 września 2015 roku.

Aktualizacja do wersji 25.081

2015.08.17

 

Wprowadzono wersje elektroniczne nowych deklaracja VAT-7(15), VAT-7K(9), VAT-27(1) i VAT-27K(1).    

Wygenerowano w sekund: 0.13
62,451 unikalne wizyty